கேமரா திருமணம் அனைத்து பிரஞ்சு

 கேமரா திருமணம் அனைத்து பிரஞ்சு

சுருக்கமாக

1 இரட்டை படுக்கை பால்கனியில், நகரம் காட்சி பிளாட் திரை தொலைக்காட்சி ஏர் கண்டிஷனிங் தனியார் குளியலறை இலவச WiFi மற்ற விலைகள் அறை ஒன்றுக்கு: 10% VAT, காலை உணவு சேர்க்கப்படவில்லை: € 1.50 இரவு ஒரு நபருக்கு நகர வரி ப>